سطوح کاربری

Membership plans

بسته دانلود کتاب

بسته دسترسی به کتاب و دانلود


250 هزار تومان
امکان دانلود تمام کتاب‌های لاتین و فارسی در سامانه
با این بسته به بخش کتاب‌های آنلاین دسترسی خواهید داشت
این اشتراک 3 ماهه است
   

بسته تدریس 1 دوره

امکان برجسته کردن و بیشتر دیده شدن چند دوره: 1

بسته تدریس 1 دوره

2 ماه فرصت بارگزاری و رسیدن به حد مجاز فروش


500 هزارتومان (بازگشت هزینه بعد از 2 ماه)
امکان تشکیل 1 دوره (کورس)
این بسته فقط برای مدرسان است
مدت زمان میزبانی دوره 2 ماه
هزینه واریز شده به صورت امانت پرداخت می‌شود تا مدرس دوره خود را به طور کامل بارگزاری نماید، اگر در مدت 2 ماه میزان استقبال از دوره حداقل 50 نفر باشد هزینه واریز شده به مدرس عودت داده خواهد شد.

بسته آموزش برنزی

5,000,000.00

امکان بهرمندی از چند دوره: 5

بسته آموزش برنزی


5 میلیون تومان
امکان شرکت در 5 دوره 2 ماهه
این بسته فقط برای اعضایی است که مایل به شرکت در دوره های آموزشی هستند
 

بسته آموزش نقره‌ای

10,000,000.00

امکان بهرمندی از چند دوره: 10

بسته آموزش نقره‌ای


10 میلیون تومان 4 ماهه
امکان شرکت در 10 دوره
این بسته فقط برای اعضایی است که مایل به شرکت در دوره های آموزشی هستند
 

بسته آموزش طلایی

20,000,000.00

امکان بهرمندی از چند دوره: 20

بسته آموزش طلایی


20 میلیون تومان 1 ساله
امکان شرکت در 20 دوره
این بسته فقط برای اعضایی است که مایل به شرکت در دوره های آموزشی هستند

بسته کامل 1 ساله

50,000,000.00

امکان بهرمندی از چند دوره: 100
امکان برجسته کردن و بیشتر دیده شدن چند دوره: 100

بسته کامل 1 ساله

1 سال استفاده از تمام دوره‌ها و امکان بارگزاری درس


50 میلون تومان
امکان تشکیل 100 دوره (کورس)
امکان استفاده از 100 دوره