مسابقات علمی

مسابقات علمی

طراح مسابقات اساتید به نام فینیور

پیش از شرکت در هر مسابقه در سامانه عضو شوید و بعد به بخش مسابقه وارد شوید.

فینیور مُبدع مسابقات آموزشی | خاص و برتر

math

مسابقه محاسبات ریاضی

جایزه 4 میلیون تومان

physics

مسابقه فیزیک

جایزه 4 میلیون تومان

test tube

مسابقه شیمی

جایزه 5 میلیون تومان

activity history

مسابقه تاریخ

جایزه 2 میلیون تومان

مسابقات آنلاین علمی | مبدع فینیور

با هر سطحی و با هر توانایی در هر رشته هنری، خودت رو به چالش بکش و جایزه از فینیور بگیر. قوانین و شرایط هر مسابقه در بحش مربوطه تشریح میشه پس فقط عضو شو.

Layer 1
× 📝