مسابقات مهارتی

مسابقات مهارتی

طراح مسابقات اساتید به نام فینیور

پیش از شرکت در هر مسابقه در سامانه عضو شوید و بعد به بخش مسابقه وارد شوید.

فینیور مُبدع مسابقات آموزشی | خاص و برتر

chef hat

مسابقه آشپزی

جایزه 6 میلیون تومان

sign language interpretation

مسابقه زبان

جایزه 10 میلیون تومان

pen

مسابقه نویسندگی

جایزه 5 میلیون تومان

table

مسابقه سفره آرایی

جایزه 2 میلیون تومان

مسابقات آنلاین مهارتی | مبدع فینیور

با هر سطحی و با هر توانایی در هر رشته هنری، خودت رو به چالش بکش و جایزه از فینیور بگیر. قوانین و شرایط هر مسابقه در بحش مربوطه تشریح میشه پس فقط عضو شو.

Layer 1
× 📝