چگونه و به چه اندازه میوه مصرف کنیم

مسابقه و جایزه​

مسابقه و جایزه

پیش از شرکت در هر مسابقه در سامانه عضو شوید و بعد به بخش مسابقه وارد شوید.

فینیور مُبدع مسابقات آموزشی | خاص و برتر

گروه آموزشی علم

مسابقات علمی

گروه آموزشی هنر

مسابقات هنری

گروه آموزشی مهارت

مسابقات مهارتی

گروه آموزشی ورزش

مسابقات ورزشی

مسابقات چهار گانه علم هنر مهارت ورزش​

با هر سطحی و با هر توانایی در هر زمینه‌ای با خودت مسابقه بده و جایزه‌های ارزشمند از فینیور بگیر. قوانین و شرایط هر مسابقه در بحش مربوطه تشریح میشه پس فقط عضو شو و شرکت کن.

Layer 1
× آنلاین