سامانه آموزش آنلاین فینیور | EDUfinior

Access, general, house key, key, lock key, login, office

Https

  • نمایش قفل و //: https اطمینان می‌دهد که شما به وب سایت رسمی متصل هستید و تمام اطلاعات و فعالیت‌هایتان رمزگذاری شده و به صورت ایمن منتقل می‌شود.

Dot gov

  • فینیور اطمینان می‌دهد که مدرسان کمپانی دارای برترین توانایی‌های علمی و عملی هستند و هر دوره فقط بعد از تایید گروه بین‌المللی آموزش در دسترس فرار می‌گیرد.

An official website of the Education 365|7|24

ورود یا عضویت سریع

ورود یا عضویت سریع

ورود یا عضویت سریع

توسعه و رشد فردی

توسعه و رشد فردی شخصی شامل فعالیتهایی است که باعث ارتقاء آگاهی و هویت ، رشد استعدادها و پتانسیلها ، ایجاد سرمایه انسانی و تسهیل اشتغال ، افزایش کیفیت زندگی و کمک به تحقق رویاها و آرزوها می شود.

اثر گذاری Influence  |   امور مالی شخصی Personal Finance  |  بهره وری Productivity  |  تحول شخصی Personal Transformation  |  توسعه شغلی Career Development  |  حافظه و مهارت های مطالعه Memory & Study Skills  |  خلاقیت | Creativity  |  خلق برند شخصی Personal Brand Building  |  خوشبختی Happiness  |  دین و معنویت Religion & Spirituality  |  رهبری Leadership  |  عزت نفس Self Esteem  |  مدیریت استرس Stress Management  |  والدین و روابط Parenting & Relationships  |  

فعلا دوره‌ای یافت نشد.
تنظیم مجدد همه