بخش‌های دوره

بخش تمرین : مجموعه تمرینات وزنه برداری weightlifting

فرانت رک لانچ Front Rack Lunge

× ?