بازم سلام، با خیال راحت تو دوره شرکت کن و از این آموزش بی‌نظیر استفاده کن.

برای استفاده از محتوای ارزشمند و حرفه‌ای در این دوره حتما خیلی زود دوره رو بخر و شرکت کن. تضمین بهترین کیفیت آموزشی. با ما حرفه‌ای شو.

شرکت در دوره

بخش‌های دوره

بخش تمرین : مجموعه تمرینات وزنه برداری weightlifting

شولدر پرس Shoulder Press

این درس قفل است. لطفا برای آموزش دوره را بخرید.

بخش تمرین : مجموعه تمرینات وزنه برداری weightlifting ترکیش گت آپ Turkish Get-Up
تکمیل
بخش تمرین : مجموعه تمرینات وزنه برداری weightlifting پوش پرس Push Press
× ?