بازم سلام، با خیال راحت تو دوره شرکت کن و از این آموزش بی‌نظیر استفاده کن.

برای استفاده از محتوای ارزشمند و حرفه‌ای در این دوره حتما خیلی زود دوره رو بخر و شرکت کن. تضمین بهترین کیفیت آموزشی. با ما حرفه‌ای شو.

شرکت در دوره

بخش‌های دوره

هفته دوم : مفاهیم اساسی و مبانی پایه

مفاهیم و تعاریف کراس فیت

این درس قفل است. لطفا برای آموزش دوره را بخرید.

هفته اول : ضروریات پایه از علم تا کاربرد ضروریات مربیگری و مدرسی در کراس فیت
تکمیل
هفته سوم : مفاهیم مربیگری مقدمه مفاهیم مربیگری
× ?