بازم سلام، با خیال راحت تو دوره شرکت کن و از این آموزش بی‌نظیر استفاده کن.

برای استفاده از محتوای ارزشمند و حرفه‌ای در این دوره حتما خیلی زود دوره رو بخر و شرکت کن. تضمین بهترین کیفیت آموزشی. با ما حرفه‌ای شو.

شرکت در دوره

بخش‌های دوره

هفته سوم : مفاهیم مربیگری

مفاهیم اساسی تغذیه ورزشی

این درس قفل است. لطفا برای آموزش دوره را بخرید.

هفته سوم : مفاهیم مربیگری فهم آناتومی و کینزیولوژی
تکمیل
هفته چهارم : مفاهیم عملی و کاربردی کراس فیت تجهیزات و ابزار شناسی در کراس فیت
× ?