بازم سلام، با خیال راحت تو دوره شرکت کن و از این آموزش بی‌نظیر استفاده کن.

برای استفاده از محتوای ارزشمند و حرفه‌ای در این دوره حتما خیلی زود دوره رو بخر و شرکت کن. تضمین بهترین کیفیت آموزشی. با ما حرفه‌ای شو.

شرکت در دوره

بخش‌های دوره

هفته چهارم : مفاهیم عملی و کاربردی کراس فیت

تجهیزات و ابزار شناسی در کراس فیت

این درس قفل است. لطفا برای آموزش دوره را بخرید.

هفته سوم : مفاهیم مربیگری مفاهیم اساسی تغذیه ورزشی
تکمیل
هفته چهارم : مفاهیم عملی و کاربردی کراس فیت برنامه ریزی هدف و دستاورد با کراس فیت
× ?