سامانه آموزش آنلاین فینیور | EDUfinior

Access, general, house key, key, lock key, login, office

Https

  • نمایش قفل و //: https اطمینان می‌دهد که شما به وب سایت رسمی متصل هستید و تمام اطلاعات و فعالیت‌هایتان رمزگذاری شده و به صورت ایمن منتقل می‌شود.

Dot gov

  • فینیور اطمینان می‌دهد که مدرسان کمپانی دارای برترین توانایی‌های علمی و عملی هستند و هر دوره فقط بعد از تایید گروه بین‌المللی آموزش در دسترس فرار می‌گیرد.

An official website of the Education 365|7|24

ورود یا عضویت سریع

ورود یا عضویت سریع

ورود یا عضویت سریع

برنامه پیشنهادی تست راه رفتن راکپورت

برنامه پیشنهادی تست راه رفتن راکپورت | Rockport Walk Program

  • بعد از تست راکپورت جدول با رنگ مناسب را انتخاب کنید.
  • این صفحه را با دسکتاپ سیستم ببینید.
در پایان برنامه پیاده روی 20 هفته، مجدد به ایجاد برنامه جدید است.
هفته 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
مایل * 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.5 75/1 75/1 2 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
MPH 3 3 3.25 3.25 3.25 3.5 3.5 3.5 3.5 75/3 75/3 75/3 75/3 75/3 4 4 4 4 4 4
کیلومتر * 1.6 2 2 2.4 2.4 2.4 2.8 2.8 3.2 3.2 3.2 3.6 3.6 4 4 4 4.4 4.4 4.8 4.8
KMPH 4.8 4.8 5.2 5.2 5.2 5.6 5.6 5.6 5.6 6 6 6 6 6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
منابع انسانی (حداکثر٪) 60 60 60 60 60 65 65 65 65 70 70 70 70 70 75 75 75 75 75 75
در پایان برنامه پیاده روی 20 هفته، مجدد به ایجاد برنامه جدید است.
هفته 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
مایل * 1.5 75/1 75/1 2 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
MPH 3 3 3.25 3.25 3.25 3.5 3.5 3.5 3.5 75/3 75/3 75/3 75/3 75/3 4 4 4 4 4 4
کیلومتر * 2.4 2.8 2.8 3.2 3.2 3.2 3.6 3.6 4 4 4 4.4 4.4 4.8 4.8 4.8 5.2 5.2 5.6 5.6
KMPH 4.8 4.8 5.2 5.2 5.2 5.6 5.6 5.6 5.6 6 6 6 6 6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
منابع انسانی (حداکثر٪) 65 65 65 65 65 70 70 70 70 70 70 70 70 70 75 75 75 75 75 75
در پایان برنامه پیاده روی 20 هفته، مجدد به ایجاد برنامه جدید یا حفظ فاصله و سرعت.
هفته 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
مایل * 2 2.25 2.25 2.5 2.75 2.75 2.75 3 3 3 3 3 3.25 3.25 3.25 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
MPH 3 3 3.25 3.25 3.25 3.5 3.5 3.5 75/3 75/3 4 4 4 4 4.25 4.25 4.25 4.5 4.5 4.5
کیلومتر * 3.2 3.6 3.6 4 4.4 4.4 4.4 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 5.2 5.2 5.2 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4
KMPH 4.8 4.8 5.2 5.2 5.2 5.6 5.6 5.6 6 6 6.4 6.4 6.4 6.4 6.8 6.8 6.8 7.2 7.2 7.2
منابع انسانی (حداکثر٪) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 75 75 75 75 75 75 75 80 80 80
در پایان برنامه پیاده روی 20 هفته ای فاصله و سرعت را حفظ کنید.
هفته 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
مایل * 2.5 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 75/3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
MPH 3.5 3.5 3.5 75/3 75/3 4 4 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
شیب / وزن                             + + + + + +
کیلومتر * 4 4.4 4.8 4.8 5.2 5.2 5.6 6 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
KMPH 5.6 5.6 5.6 6 6 6.4 6.4 6.4 6.4 6.8 6.8 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
منابع انسانی (حداکثر٪) 70 70 70 70 70 75 75 75 75 75 75 75 75 75 80 80 80 80 80 80
در پایان برنامه پیاده روی 20 هفته ای فاصله و سرعت را حفظ کنید.
هفته 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
مایل * 3 3.25 3.5 3.5 75/3 75/3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
MPH 4 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
شیب / وزن               + + + + + + + ++ ++ ++ ++ ++ ++
کیلومتر * 4.8 5.2 5.6 5.6 6 6 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
KMPH 6.4 6.4 6.4 6.8 6.8 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
منابع انسانی (حداکثر٪) 70 70 70 70 70 75 75 75 75 75 75 75 75 75 80 80 80 80 80 80

* مسافت روزانه ، یا مسافت در هر جلسه.

سن و رکورد خودتو بنویس اینجا

دیدگاهتان را بنویسید

برنامه پیشنهادی تست راه رفتن راکپورت ویکیپدیا چگونه است | چطور با برنامه پیشنهادی تست راه رفتن راکپورت ویکیپدیا قدرت و توان را بسنجیم | برای ورزشکاران از برنامه پیشنهادی تست راه رفتن راکپورت ویکیپدیا استفاده کنیم | در تنظیم برنامه از برنامه پیشنهادی تست راه رفتن راکپورت ویکیپدیا کمک بگیریم| آیا می توان برنامه پیشنهادی تست راه رفتن راکپورت ویکیپدیا برای همه بکار برد | ساده ترین برنامه پیشنهادی تست راه رفتن راکپورت ویکیپدیا کدام است | بهترین برنامه پیشنهادی تست راه رفتن راکپورت ویکیپدیا در فینیور آمده است | دکتر سجاد عارفی نیا از برنامه پیشنهادی تست راه رفتن راکپورت ویکیپدیا استفاده می کند | کد برنامه پیشنهادی تست راه رفتن راکپورت ویکیپدیا توسط سجاد عارفی نیا نوشته شده است | برنامه پیشنهادی تست راه رفتن راکپورت ویکیپدیا یکی از کاربردی ترین روشهاست | چند برنامه پیشنهادی تست راه رفتن راکپورت ویکیپدیا وجود دارد ؟ | برنامه پیشنهادی تست راه رفتن راکپورت ویکیپدیا | برنامه پیشنهادی تست راه رفتن راکپورت ویکیپدیا چیست | برنامه پیشنهادی تست راه رفتن راکپورت ویکیپدیا در کتابهای معتبر چگونه است ؟ | سازنده برنامه پیشنهادی تست راه رفتن راکپورت ویکیپدیا کیست | برنامه پیشنهادی تست راه رفتن راکپورت ویکیپدیا در مقالات معتبر | برنامه پیشنهادی تست راه رفتن راکپورت ویکیپدیا | برنامه پیشنهادی تست راه رفتن راکپورت ویکیپدیا بر روی چه کسانی موثر است | برنامه پیشنهادی تست راه رفتن راکپورت ویکیپدیا برای چه افرادی کاربرد دارد ؟ | برنامه پیشنهادی تست راه رفتن راکپورت ویکیپدیا نوین | جدید ترین برنامه پیشنهادی تست راه رفتن راکپورت ویکیپدیا |

مطالب جذاب و مفید
چگونه و به چه اندازه پروتئین مصرف کنیم
17
اردیبهشت
چگونه و به چه اندازه پروتئین مصرف کنیم

چگونه و به چه اندازه پروتئین مصرف کنیم پروتئین | Protein Foods چگونه و به چه اندازه میوه مصرف کنیم | میوه چگونه مصرف کنیم | برای مصرف میوه چه نکاتی را در نظر بگیریم | آیا خوردن میوه مضر است | آیا میوه قبل از صبحانه مفید است | آیا با میوه میتوان به […]

Posted in: پرو ویت | provit, تغذیه ورزشی و سلامتی, علم | science, مقاله و نوشتار, مکمل ورزشی و سلامتی, ورزش | Sports,
Tags: پرو ویت, تغذیه,
چگونه و به چه اندازه لبنیات مصرف کنیم
15
اردیبهشت
چگونه و به چه اندازه لبنیات مصرف کنیم

چگونه و به چه اندازه لبنیات مصرف کنیم لبنیات | Dairy چگونه و به چه اندازه میوه مصرف کنیم | میوه چگونه مصرف کنیم | برای مصرف میوه چه نکاتی را در نظر بگیریم | آیا خوردن میوه مضر است | آیا میوه قبل از صبحانه مفید است | آیا با میوه میتوان به کاهش […]

Posted in: پرو ویت | provit, تغذیه ورزشی و سلامتی, علم | science, مقاله و نوشتار, مکمل ورزشی و سلامتی, ورزش | Sports,
Tags: پرو ویت, تغذیه,
چگونه در دوره آموزش آنلاین شرکت کنیم
06
اردیبهشت
چگونه در دوره آموزش آنلاین شرکت کنیم

آموزش آسان و کاربردی : عضویت سریع، ورود سریع، خرید دوره، بررسی حساب کاربریچگونه در سامانه آموزش آنلاین عضو شویم ؟چگونه وارد حساب کاربری شویم ؟چگونه در دوره آموزش آنلاین شرکت کنیم ؟ 19 STEPS 1. عضویت سریع یا ورود سریع به سامانه فینیور 2. انتخاب جیمیل فعال 3. کلیک روی آیکون سلام کنار لوگوی […]

Posted in: سامانه آموزش آنلاین فینیور,
چگونه و به چه اندازه سبزیجات مصرف کنیم
03
اردیبهشت
چگونه و به چه اندازه سبزیجات مصرف کنیم

چگونه و به چه اندازه سبزیجات مصرف کنیم سبزیجات | Vegetables چگونه و به چه اندازه میوه مصرف کنیم | میوه چگونه مصرف کنیم | برای مصرف میوه چه نکاتی را در نظر بگیریم | آیا خوردن میوه مضر است | آیا میوه قبل از صبحانه مفید است | آیا با میوه میتوان به کاهش […]

Posted in: پرو ویت | provit, تغذیه ورزشی و سلامتی, علم | science, مقاله و نوشتار, مکمل ورزشی و سلامتی, ورزش | Sports,
Tags: پرو ویت, تغذیه,
چگونه و به چه اندازه میوه مصرف کنیم
18
فروردین
1
چگونه و به چه اندازه میوه مصرف کنیم

چگونه و به چه اندازه میوه مصرف کنیم میوه | Fruits چگونه و به چه اندازه میوه مصرف کنیم | میوه چگونه مصرف کنیم | برای مصرف میوه چه نکاتی را در نظر بگیریم | آیا خوردن میوه مضر است | آیا میوه قبل از صبحانه مفید است | آیا با میوه میتوان به کاهش […]

Posted in: پرو ویت | provit, تغذیه ورزشی و سلامتی, علم | science, مقاله و نوشتار, مکمل ورزشی و سلامتی, ورزش | Sports,
Tags: پرو ویت, تغذیه,
برنامه پیشنهادی تست راه رفتن راکپورت
09
فروردین
برنامه پیشنهادی تست راه رفتن راکپورت

برنامه پیشنهادی تست راه رفتن راکپورت برنامه پیشنهادی تست راه رفتن راکپورت | Rockport Walk Program بعد از تست راکپورت جدول با رنگ مناسب را انتخاب کنید. این صفحه را با دسکتاپ سیستم ببینید. در پایان برنامه پیاده روی 20 هفته، مجدد به ایجاد برنامه جدید است. هفته 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 […]

Posted in: گروه چهارگانه آموزشی, مسابقات فینیور, ورزش | Sports,
Tags: تست فیتنس - Fitness Testing,
روش محاسبه تست راه رفتن راکپورت ویکیپدیا
09
فروردین
روش محاسبه تست راه رفتن راکپورت ویکیپدیا

روش محاسبه تست راه رفتن راکپورت ویکیپدیا جدول محاسبه تست راه رفتن راکپورت | Rockport Walk Test گزینه‌های مرتبط با خود را پر کنید سپس روی دکمه محاسبه کلیک کنید. مرد زن جنسیت سن پوند کیلوگرم وزن ضربان قلب دقیقه ثانیه ملاقات ها VO2 حداکثر میانگین عمومی امتیاز رتبه بندی برنامه پیشنهادی دستورالعمل ها اطلاعات […]

Posted in: گروه چهارگانه آموزشی, مسابقات فینیور, ورزش | Sports,
Tags: تست فیتنس - Fitness Testing,
روش محاسبه نسبت کمر به لگن ویکیپدیا
01
فروردین
روش محاسبه نسبت کمر به لگن ویکیپدیا

روش محاسبه نسبت کمر به لگن ویکیپدیا دقیقترین روش محاسبه نسبت کمر به لگن Low Risk : کم خطر | Moderate Risk : با خطر متوسط | High Risk : پر خطر | Very High Risk : بسیار پر خطر دور کمر و دور لگن را به سانتیمتر یا اینچ اندازه بگیرید و در سمت […]

Posted in: گروه چهارگانه آموزشی, مسابقات فینیور, ورزش | Sports,
Tags: تست فیتنس - Fitness Testing,
محاسبه طبقه بندی ریسک ACSM برای انجام ورزش
01
فروردین
محاسبه طبقه بندی ریسک ACSM برای انجام ورزش

محاسبه طبقه بندی ریسک ACSM برای انجام ورزش تعیین ریسک فاکتور سلامتی برای انجام فعالیت و ورزش با این تست درخواهید یافت که آیا ورزش برای شما مناسب است یا خیر ؟ گزینه‌های مرتبط با خود را تیک بزنید سپس روی دکمه محاسبه کلیک کنید و نتایج را مشاهده نمایید. میزان فعالیت بدنی انجام فعالیت […]

Posted in: گروه چهارگانه آموزشی, مسابقات فینیور, ورزش | Sports,
Tags: تست فیتنس - Fitness Testing,
روش محاسبه ضربان قلب استراحت ویکیپدیا
30
اسفند
روش محاسبه فشار خون و ضربان قلب ویکیپدیا

روش محاسبه فشار خون و ضربان قلب ویکیپدیا تعیین فشار خون و ضربان قلب دسته Hypotension (Low Blood Pressure) : افت فشار خون (فشار خون پایین) با پیگیری مراجعه به مراکز درمانی | دسته Normal : نرمال با پیگیری چک کردن در 2 سال | دسته High Normal : بالاتر از متوسط با پیگیری چک […]

Posted in: گروه چهارگانه آموزشی, مسابقات فینیور, ورزش | Sports,
Tags: تست فیتنس - Fitness Testing,
روش محاسبه دامنه ضربان قلب ویکیپدیا
30
اسفند
روش محاسبه دامنه ضربان قلب ویکیپدیا

روش محاسبه دامنه ضربان قلب ویکیپدیا تعیین دامنه ضربان قلب قلبی و عروق Percent of Age Predicted : درصد سن پیش بینی شده | Heart Rate Reserve : ضربان قلب ذخیره | Maximum Heart Rate : حداکثر ضربان قلب اعداد را در فرمول جدول انگلیسی وارد کنید 50٪ 55٪ 60٪ 65٪ 70٪ 75٪ 80٪ 85٪ […]

Posted in: گروه چهارگانه آموزشی, مسابقات فینیور, ورزش | Sports,
Tags: تست فیتنس - Fitness Testing,
روش محاسبه تست قلبی و عروقی وکیپدیا
30
اسفند
روش محاسبه تست قلبی و عروقی ویکیپدیا

روش محاسبه تست قلبی و عروقی ویکیپدیا | تست قلبی عروقی | تست ورزش | تست بروس | تست بالک | چگونه قلب و عروق را بسنجیم | چگونه توانایی قلب را با تست قلبی بسنجیم تست قلبی و عروقی Excellent : عالی | Good : خوب | Average : متوسط | Fair : نسبتا […]

Posted in: گروه چهارگانه آموزشی, مسابقات فینیور, ورزش | Sports,
Tags: تست فیتنس - Fitness Testing,